lørdag den 5. maj 2012

Dronningmølleturen

En af vores gamle og fast ture hvert år. Fra Helsingør over Esrum til Dronningmølle på Nordre Strandvej. Umiddelbart efter at have drejet fra stranden over bakken drejes indenom Hornbæk gennem et sommerhuskvarter ad Villingebækvej, for derved at komme over Borsholm til Horserød og så til Helsingør via Nygård. 42 km som vi tit kører med tempo på tandem. Igår genoptog vi træningen på tandemen og nåede et snit på 27.1 i snit.


Ingen kommentarer: